Dźwiękoterapia

Gdy kraje Orientu zawsze traktowały muzykę jako istotne źródło energii, mające wpływ na stan fizyczny i psychiczny człowieka, to Europa i Ameryka Północna najczęściej widziały ją w kategorii rozrywki oraz dochodowego interesu. Na szczęście, wzrastające zainteresowanie alternatywnymi metodami leczenia objęło również muzykę i coraz więcej kompozytorów tworzy z myślą o terapii. W efekcie medycyna zaczęła rozwijać nową gałąź fizjoterapii — dźwiękoterapię. W jej obrębie wyróżnia się dwa nurty: muzykoterapię kliniczną i profilaktykę muzyczną, tj. odbiór muzyki we własnym zakresie z myślą o higienie psychicznej na co dzień. Przy pomocy licznych obserwacji i eksperymentów udało się sprawdzić lecznicze możliwości dźwięków wydawanych przez poszczególne instrumenty. Ustalono na przykład, że gra na flecie i klarnecie powoduje znaczne zmiany w systemie sercowo-naczyniowym, a gra na skrzypcach może regulować stan pobudzenia nerwów. Tego rodzaju muzykę już stosuje się w praktyce. Określone dźwięki wywołują zmiany w różnych organach ciała ludzkiego. Pod wpływem silnych, rytmicznych intonacji zwiększa się praca mięśni, którą można obserwować przy pomocy dynamo- metrów. Ustalono również, iż muzyka może mieć wpływ na biotoki mózgu. Doktor Manfred Clynes udowodnił, że muzyka skutecznie leczy nerwice. Twierdzi on, iż ludzkie uczucia, jak gniew, miłość, żal, radość, posiadają charakterystyczne natężenie — od 4,8 sek w przypadku gniewu do 9,8 sek w przypadku radości. Słuchanie właściwie skomponowanego utworu pozwala poznać natężenie własnych uczuć i uwolnić się od skumulowanego w organizmie napięcia. Zauważono wiele przypadków dobrego wpływu terapii dźwiękowej na dzieci cierpiące na nadpobudliwość. Katedry muzykoterapii istnieją już m.in. w Niemczech, Danii, Austrii, Francji i w Polsce. W tych placówkach uzyskano wiele interesujących wyników badań. Dzisiaj kompozytorzy muzyki leczniczej starają się tak kreować utwór, aby uzyskać harmonię z ośrodkami energii w ciele człowieka. Starają się dowiedzieć, w jaki sposób dźwięki wpływają na sam mózg i świadomość.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!