Odzwyczajanie się od palenia papierosów

Na temat szkodliwości palenia papierosów i możliwości uwolnienia się od nikotynowego nałogu E. Monahan stwier dza: „Szkodliwość nikotyny jest bezdyskusyjna. Za najważniejszą metodę odzwyczajenia się od palenia uważa się silną wolę. Technika psychotroniczna nie bazuje na silnej woli, lecz na niewzruszonej potędze własnej nadświadomości. Przestaniesz palić, ponieważ nawiążesz kontakt ze swoim wyższym »ja«. Twoja nadświadomość uchyli pragnienie palenia, bowiem jest ono sprzeczne z naturalnym dążeniem do doskonałego zdrowia. Możesz pomóc tą metodą nie tylko sobie, ale i swoim bliskim”. Do 4. punktu techniki „punkt po punkcie” autorka wniosła następującą poprawkę: „Przez siłę nadświadomości i mądrości mego wyższego »ja« odrzucam od tej chwili pragnienie palenia papierosów. Potępiam ten nawyk i odpędzam od siebie każdą siłę, która zmusza mnie do stawiania tego nałogu ponad mój własny rozsądek. Pragnę pozostać w harmonii z moim wyższym »ja«, które będzie czuwać nad zachowaniem mego całkowitego zdrowia nawet wtedy, gdy mój świadomy umysł zajęty będzie innymi sprawami”.
Nie jest to sztywna formuła, której trzeba się uczyć na pamięć, a jedynie wzór do tworzenia własnych wariantów.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!